Verkoopsvoorwaarden

 

Levering en uitvoering van de overeenkomst:

De levering van de pakketten gebeurt zo snel mogelijk om de klant zo vlug mogelijk van dienst te zijn.
Van zodra wij de betaling ontvangen hebben, vertrekt het pakket zo snel mogelijk, indien het product op stock is.
Er wordt steeds een bevestigingsmail gestuurd.
Indien er extra transportkosten moeten aangerekend worden, wordt de klant hiervan eerst op de hoogte gebracht en kan hij al dan niet nog het pakket weigeren.
De gebruiker kan zijn bestelling ofwel laten leveren aan huis of op het adres van een derde, hier dient ook duidelijk naam en adres van derde vermeld te worden.
De gemiddelde leveringstermijn van de producten op voorraad bedraagt 1 tot 7 werkdagen.
Wanneer de leveringstermijn langer dan 7 dagen zal duren, wordt dit per email meegedeeld.
Elk leveringsprobleem of beschadiging van de goederen moet binnen de 24 uur na levering gemeld worden per email.
Indien het na controle om garantie gaat, zorgen wij dat er zo snel mogelijk een nieuw artikel wordt toegestuurd.
Bent u niet thuis of wordt het pakket niet afgehaald in het postkantoor, dan komt dit automatisch opnieuw bij ons terecht en worden opnieuw verzendkosten aangerekend
om het pakket een tweede maal toe te sturen.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij of een door hem aangewezen derde partij, de goederen fysiek in het bezit heeft gekregen.

Algemene bepalingen:

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website vijver-zwembadshop.be
Bij het plaatsen van een bestelling bij vijver-zwembadshop.be moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen:

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en andere door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-,reservatie- of administratie kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Alle prijzen en informatie op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typ fouten.
Klachten betreffende de prijzen en de factuur, moeten binnen 8 dagen na de aflevering van de zaken en/of de factuurdatum schriftelijk bij ons zijn ingediend,
bij gebreke waarvan vorderingen van de consument terzake jegens ons vervallen.
De leveringen zijn gratis vanaf 50 euro. Voor bestellingen minder dan 50 euro, worden er transportkosten aangerekend 

Aanbod:

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. vijver-zwembadshop.be kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen blijven tot op het moment van de volledige betaling door de klant de eigendom van vijver-zwembadshop.be

Garantie:

Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet de klant zijn aankoopbewijs + garantiebon kunnen voorleggen.
Zonder bon kunnen wij bij onze leverancier niet aantonen wanneer dit product door u is aangekocht en bij wie dit aangekocht werd.
Het artikel wordt op kosten van de klant teruggestuurd. Bij vaststelling van een gebrek moet vijver-zwembadshop.be zo snel mogelijk verwittigd worden.
De garantie vervalt wanneer defecten zijn ontstaan ten gevolgen van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel
waarvoor het ontworpen werd. Alsook het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding.
De garantie vervalt ook bij slecht onderhoud van het product.
Het product moet gereinigd aangeboden worden, zo niet wordt een reinigingskost van 20 euro aangerekend.
Van geen enkel toestel mag de stekker verwijderd worden. (moet met originele stekker aangeboden worden).
Wij proberen het repareren zo vlot mogelijk te laten verlopen, echter hebben wij hier niet altijd grip op.
U dient zeker rekening te houden met een reparatieperiode van 1 tot 4 weken.
Het versturen van een gerepareerd product voor u als klant, komt voor onze rekening.

Retour:

De goederen die u terug stuurt, moeten onbeschadigd zijn, en in originele verpakking toegestuurd worden.
vijver-zwembadshop.be kan teruggezonden goederen weigeren of niet terug betalen.
De kosten voor een retourzending vallen zoals wettelijk bepaald, ten laste van de klant.
Na ontvangst van de goederen en volledige controle, bezorgen wij u binnen de 14 dagen het geld van uw aankoop terug.
De goederen moeten terug gestuurd worden naar volgend adres. Klerkenstraat 11, 8840 Staden

Gegevens:

vijver-zwembadshop.be
p/a Klerkenstraat 11, 8840 Staden